Background Image
 • Můstek u Kozinova nám.

 • Botič

 • 1
 • 2

Akce

 • Současný stav je katastrofální. Podél Botiče vede stezka pro kola, pěší i rodiny s dětmi a je v takovém stavu,
  Číst dál
 • Cíl spolku ZH: monitorovat a chránit stromy před nezodpovědným kácením, obnova zeleně ve staré Hostivaři...
  Číst dál
 • Cesty, ulice a chodníky jsou problémem celé Prahy a mnoha měst. Občané Hostivaře se ovšem nemusí smířit...
  Číst dál
 • Botič, protékající starou Hostivaří, i jeho břehy si zaslouží velkou pozornost. Je ještě mnoho věcí, které mohou...
  Číst dál
 • Tráva je vždycky a v každé zahradě, městě a státě vizitkou toho, jak to člověk se zelení a přírodou umí
  Číst dál
 • Dosahuje maximální rozlohy 42 ha a objemu 1 845 000 m³ při hladině v nadmořské výšce 248 m. Přehrada je
  Číst dál

Náplň spolku

Spolkově a občansky spolupracovat při ochraně přírody a životního prostředí ve staré Hostivaři a v okolí Botiče. Spolupracovat s MU PH15 a apelovat na zlepšení a zkultivování stavu ulic, silnic a zeleně na úrovni 3.tisíciletí po vzoru vyspělých evropských států.
Cílem spolku bude také apel na zlepšení monitoringu při hrozícím nebezpečí povodní v blízkosti Botiče a ohrožených oblastí. Náplň spolku se bude vyvíjet s aktivitou jednotlivých členů a sympatizantů spolku. Ekonomika spolku je prozatím postavena na dobrovolnosti členů a jejich vkladu osobního volného času do činnosti a aktivit spolku. Zelená Hostivař má zájem spolupracovat s dalšími spolky a organizacemi, které mají podobnou náplň své činnosti. Spolek je přístupný každému, kdo bude mít zájem aktivně spolupracovat, nebo být jakýmkoli způsobem prospěšný při prosazování jednotlivých cílů spolku. V rámci dalších aktivit se počítá i se spolkovou činnost kulturní a sportovní právě vzhledem k možnostem, které se v této oblasti nabízí.