Background Image

Hlášení

"Přehrada Hostivař" je nyní vaším aktivním projektem.

Nástěnka

TECHNICKÝ POPIS VODNÍHO DÍLA Dosahuje maximální rozlohy 42 ha a objemu 1 845 000 m³ při hladině v nadmořské výšce 248 m.  Přehrada je dlouhá 2,5 km a široká až 400 m, její maximální hloubka dosahuje 12 m. Jde o největší vodní plochu v Praze. VD Hostivař je majetkem hl. m. Prahy.4 Hráz Zemní sypaná hráz je vysoká 13 m a v koruně je její délka 110 m. Byla vytvořena z písčitých hlín, přičemž na návodní těsnění byly použity sprašové hlíny. Hráz leží na říčním kilometru 13,50. Bezpečnostní přeliv vytvářejí 4 přelivná pole, která jsou hrazená dřevěnými stavidly, vyrobenými z trámů. Využití Přehrada slouží především k ochraně proti povodním, k rekreačním účelům...