Background Image

Zelená Hostivař startuje

Ustavující schůze spolku Zelená Hostivař se konala 12.2., v 18:00 hod., v restauraci Karolína. Výsledkem jednání je ustanovení spolku Zelená Hostivař, jehož náplň bude prezentována na webových stránkách.  Bude zatím veden jako iniciativa občanů, které spojuje společná potřeba chránit a kultivovat své okolí a zároveň apelovat na Úřad Městské části Ph 15 ve věcech, které se týkají ochrany obyvatel a jejich majetku při  hrozících povodních na toku Botič. Zelená Hostivař  bude spolupracovat s dalšími spolky, které mají podobnou náplň činnosti. Spolupráce byla navázána se spolkem Přátelé Botiče, který v této spolkové činnosti působí již několik let. Nejbližším společným cílem je účast při plánované úpravě přepadové části nádrže Hostivař.