Background Image

Společná cesta

Spolky Zelená Hostivař a Přátelé Botiče se dohodly na spolupráci. Ta by měla propojit iniciativu obou spolků v oblasti ochrany životního prostředí a především zesílit tlak na úřady, které jsou zodpovědné za vytvoření lepší protipovodňové ochrany pro obyvatele žijící v blízkosti Botiče. O výsledcích jednání spolku Přátelé Botiče s příslušnými úřady budeme tedy  informovat i zde, na webu Zelená Hostivař a pochopitelně na facebooku ZH. Aktuální je v současné době komunikace s Lesy ČR.

Číst dál

Zelená Hostivař startuje

Ustavující schůze spolku Zelená Hostivař se konala 12.2., v 18:00 hod., v restauraci Karolína. Výsledkem jednání je ustanovení spolku Zelená Hostivař, jehož náplň bude prezentována na webových stránkách.  Bude zatím veden jako iniciativa občanů, které spojuje společná potřeba chránit a kultivovat své okolí a zároveň apelovat na Úřad Městské části Ph 15 ve věcech, které se týkají ochrany obyvatel a jejich majetku při  hrozících povodních na toku Botič. Zelená Hostivař  bude spolupracovat s dalšími spolky, které mají podobnou náplň činnosti. Spolupráce byla navázána se spolkem Přátelé Botiče, který v této spolkové činnosti působí již několik let. Nejbližším společným cílem je účast při plánované úpravě přepadové části nádrže Hostivař.

Číst dál

Náplň spolku

Spolkově a občansky spolupracovat při ochraně přírody a životního prostředí ve staré Hostivaři a v okolí Botiče. Spolupracovat s MU PH15 a apelovat na zlepšení a zkultivování stavu ulic, silnic a zeleně na úrovni 3.tisíciletí po vzoru vyspělých evropských států. Cílem spolku bude také apel na zlepšení monitoringu při hrozícím nebezpečí povodní v blízkosti Botiče a ohrožených oblastí. Náplň spolku se bude vyvíjet s aktivitou jednotlivých členů a sympatizantů spolku. Ekonomika spolku je prozatím postavena na dobrovolnosti členů a jejich vkladu osobního volného času do činnosti a aktivit spolku. Zelená Hostivař má zájem spolupracovat s dalšími spolky a organizacemi, které mají podobnou náplň své...

Číst dál

  • 1
  • 2